Wyroby hutnicze

Stal czarna, jakościowa, ocynkowana, aluminium

Walcówka, maty zbrojeniowe

 • walcówka żebrowana
 • walcówka gładka
 • maty zbrojeniowe żebrowane

Pręty

 • pręty zbrojeniowe
 • pręty okrągłe, gładkie
 • pręty kwadratowe
 • pręty płaskie
 • pręty ciągnione

Profil zamknięty

Rury stalowe

 • konstrukcyjne
 • precyzyjne
 • rury ze szwem, konstrukcyjne, czarne i ocynkowane
 • rury ze szwem, przewodowe, czarne i ocynkowane
 • rury bez szwu, gorącowalcowane

Kraty i stopnie

Kształtowniki zimnogiętkie

 • kątowniki
 • ceowniki
 • ceowniki półzamknięte (bramowe)